Back to TopPOSITIEF GEDRAG BEVORDEREN VIA GEDRAGSINZICHTEN

Ons gedrag bepaalt ons leven. Of we onze doelen bereiken zoals het doel om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken hangt af van wat we doen. De omgeving heeft een enorme impact op ons gedrag en het is daarom van groot belang omgevingen in te richten die de juiste handvaten bieden tot gewenst gedrag.

Het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschap is essentieel om dit doel te bereiken. Wanneer we gewenst gedrag willen bevorderen bij onszelf of anderen binnen scholen, organisaties, overheden,... blijkt toepassen van wetenschappelijke inzichten over de bepalende factoren van gedrag veel effectiever dan handelen op basis van intuïtieve overtuigingen.

Behaviour Insights Belgium is een organisatie, opgericht in Vlaanderen, die jou of je organisatie kan helpen  om via gedragsinzichten gewenst gedrag te bevorderen en omgevingen te creëren die algemeen welzijn bestendigen.

Gedragsinterventie in verschillende domeinen

kids

health

care

pic4


Gedragsinzichten kunnen toegepast worden in verschillende domeinen van gedrag.

Belangrijke toepassingen omvatten de bevordering van:


Milieuvriendelijk gedrag:

Mensen voelen zich gelukkiger wanneer ze gedrag stellen dat hun natuurlijke omgeving ondersteunt. Milieuvriendelijk gedrag helpt ook milieuproblemen tegen te gaan en de algemene levenskwaliteit te verbeteren voor komende generaties.


Gedrag dat fysieke gezondheid bevordert:

Gedrag zoals gezond eten en frequent sporten blijkt een positief effect te hebben op fysieke gezondheid, een belangrijke determinant van geluk. Fysieke gezondheid is tevens sterk afhankelijk van mentale componenten zoals persoonlijke overtuigingen die in belangrijke mate bepaald worden door omgevingsinvloeden.

Gedrag dat mentale gezondheid stimuleert:

Mentale gezondheidsproblemen zoals depressie, verslaving, fobiën, dementie, of ASS komen vaak voor in de maatschappij. Wetenschappelijke studies tonen hoe positieve omgevingen en het aanleren van gezonde gewoonten deze problemen verbeteren en gezondheid bevorderen.

Prosociaal gedrag:

Prosociaal gedrag stellen bevordert niet enkel het geluk van anderen maar ook het welzijn van de persoon zelf. Gedragsinzichten worden gebruikt om interventies en omgevingen te ontwikkelen die prosociaal gedrag bevorderen.

Gedrag dat maatschappelijke problemen doet afnemen:

Evidence-based omgevingen kunnen problemen zoals overbevolking, dakloosheid, of armoede helpen reduceren.

"Samen kunnen we een meer positieve en efficiënte samenleving creëren, stap voor stap. Door het oogsten van de vruchten van de gedragswetenschap, kan de moderne wereld een positieve reis beginnen.

Het is tijd om de wetenschap van de hoop toe te passen."


- Steven C Hayes -

Laatste nieuws

We werken aan verschillende projecten die gezonde omgevingen en adaptief gedrag bevorderen. Je kan hier recente updates volgen.

Opvoedingsondersteuning

Tijdens de corona lockdown is gebleken dat het niet steeds makkelijk is om op een positieve manier met iedereen 'in je kot' om te gaan. Onze opvoedingsexperts bieden tips en ondersteuning met evidence-based effectiviteit.   


LEES MEER >

Ondersteuning bij mentale moeilijkheden

Soms voelt men zich niet goed in z'n vel. Ondersteuning die gebaseerd is op de meeste robuuste evidentie over hoe mentale problemen ontstaan en kunnen worden aangepakt kan dan nuttig zijn. We helpen clinici hiermee aan de slag te gaan en bieden begeleiding voor particulieren.


LEES MEER (voor particulieren) >

LEES MEER (voor clinici) >


Schoolprojecten

We bieden opleidingen aan voor leerkrachten over evidence-based lesgeven, geven lessen aan leerlingen over wetenschappelijk toewerken naar  geluk en ondersteunen leerkrachten en scholen in het bevorderen van gepast gedrag en het creëren van positieve leeromgevingen.


LEES MEER >