Back to TopOns team


BEHAVIOUR INSIGHTS BELGIUM

Behaviour Insights Belgium is een team van gedragswetenschappers en praktijkexperten uit Europa met basis in Vlaanderen die samen zijn gekomen in hun doel om gedragsinzichten toe te passen ter verbetering van de samenleving.

Wetenschappers in ons team hebben gewerkt aan gerenommeerde universiteiten over de wereld en hebben bij uitstek expertise in mentale processen en onderoek over hoe gedrag kan worden aangeleerd en veranderd. We hebben ook praktijkexperts aan boord zoals toegepaste clinici, bedrijfsleiders, zorg- en opvoeding specialisten en school deskundigen.

We hebben onze krachten gebundeld om het beste wat de wetenschap te bieden heeft toe te passen in de praktijk. We helpen inzichten over de cognitieve en omgevingsdeterminanten van gedrag toe te passen om positieve en langdurende verandering in gedrag te bevorderen op individueel, organizationeel, en maatschappelijk niveau.

Onze Missie

Ons doel is klanten te helpen om toe te werken naar verandering in gedrag dat algemeen geluk en welzijn bevordert voor zichzelf of hun omgeving, organisatie, samenleving.

Voor het bereiken van dit doel maken we gebruik van de meest robuuste wetenschappelijke inzichten over hoe gedrag best wordt aangeleerd en op efficiënte wijze kan worden veranderd.


Onze Visie

Cognitieve en omgevingsinvloeden bepalen gedrag. Het toepassen van wetenschappelijke inzichten over hoe dit gebeurt, is essentieel om op inzichtelijke wijze omgevingen op te bouwen die op efficiënte wijze gewenst gedrag bevorderen.

Elke macro en micro omgeving faciliteert en onderhoudt bepaald gedrag. Door het aanpassen van deze omgevingen op basis van gedragsinzichten kunnen we positief, gezond gedrag bevorderen.

coll

Voeg je bij ons team

Onze organisatie is nog in opbouw. We zijn hierbij steeds op zoek naar gemotiveerde werkkrachten die ons team willen vervoegen alsook naar andere organisaties om mee samen te werken in het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Als je denkt in ons team te passen of als je geïnteresseerd bent in samenwerking,

gelieve ons te contacteren.