Back to Top

Diensten voor bestuurlijke overheden


We bieden graag advies en helpen bij de ontwikkeling van producten en campagnes om positieve gedragsverandering te bekomen op basis van de meeste robuuste wetenschappelijke evidentie over de bepalende factoren van gedrag.

Via het contact formulier kan je een kennismakingsgesprek aanvragen om mogelijke samenwerking te bespreken.

AANGEPAST ADVIES

heart

Positief gedrag bevorderen

Overheidsinstanties hebben vaak als doel om positief gedrag te bevorderen zoals milieuvriendelijk gedrag, prosociaal gedrag, gezond gedrag, of gedrag dat geluk bevordert. We bieden graag begeleiding om aan de slag te gaan met gedragsinzichten om dit doel te bereiken via de ontwikkeling van campagnes of nieuwe producten.

Corona

Bij het bevorderen van gewenst gedrag in het kader van virus overdracht is het van belang huidige inzichten over gedrag te integreren. We bieden graag begeleiding.

INTERVENTIES EN ONDERZOEK

onderst

Als overheid kan het van belang zijn om interventies uit te voeren om positief, gewenst gedrag te bevorderen. We geven advies over toegepaste interventies en voeren onderzoek uit om de effectiviteit na te gaan.